Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

15

4. Klientu apkalpošanas speciālistam nepieciešamas izcilas komunikācijas spējas, attīstītas iemaņas pārliecinoši izteikt un argumentēt savu viedokli. Kādus pamatprincipus klientu apkalpošanas speciālists ievēro sadarbojoties ar klientu?

Pieslēdzies, lai atbildētu