Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

4

1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS

  • Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot mērniecības tehniķi, kurš veic dokumentu izpēti mērniecības darbu vajadzībām, piedalās teritorijas un būvju uzmērīšanas darbos apvidū, veic mērījumu datu apstrādi un uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu sertificētas personas uzraudzībā, saskaņo darbus ar noteiktajām institūcijām, piedalās būvju datu ieguvē un sniedz atbalstu zemes izmantošanas projektu izstrādē.