Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

11

9. Katrs darbs vēlas būt padarīts. Kā vislabāk organizēt pētnieka darbalaiku, lai darbs tiktu padarīts... Kurš no darba režīmiem visprecīzāk raksturo jaunā pētnieka darbu?

Pieslēdzies, lai atbildētu