Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

11

6. Darbs pētniecībā un pedagoģija - kā šīs divas jomas ir sasaistāmas? Kādām augstskolas zināšanām un pieredzei ir jābūt, lai kļūtu par izglītotāju augstskolā? Atbildi, kāda ir jauno pētnieku būtiskākā saistība ar izglītošanas darbu?

Pieslēdzies, lai atbildētu