Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

11

2. Jaunais pētnieks dažkārt ir kā cilvēks-orķestris, kurš spēj ne vien atminēt vissarežģītākās mīklas, bet arī uzņemties darbā atbildību par dažādiem uzdevumiem. Kura no dotajām aktivitātēm neiekļaujas jaunā pētnieka profesionālajā darbībā?

Pieslēdzies, lai atbildētu